Spring over hovedmenu

Revalidering og ledighedsydelse

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Revalideringsydelse Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år § 71, stk. 1 19.334 kr. pr. md.
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet § 71, stk. 2, nr. 1 19.334 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn § 71, stk. 2, nr. 2 15.547 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt § 71, stk. 2, nr. 3 11.698 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre § 71, stk. 2, nr. 4 7.541 kr. pr. md.
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre § 71, stk. 2, nr. 5 3.639 kr. pr. md.
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge § 71, stk. 2, nr. 6 11.698 kr. pr. md.
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg § 71, stk. 2, nr. 7 15.547 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg § 71, stk. 2, nr. 8 11.698 kr. pr. md.
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg § 71, stk. 3 15.547 kr. pr. md.
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering § 71, stk. 4 19.334 kr. pr. md.
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb § 73, stk. 1 12.000 kr. pr. år
Ledighedsydelse Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 3.969 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 17.197 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)  § 74 a, stk. 3,
nr. 1
3.588 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 1
15.547 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
2.700 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
11.698 kr. pr. md.
Lønindtægtsgrænse § 74 d, stk. 3 15.264 kr. pr. md.
Omregningssats § 74 d, stk. 5 251,99 kr. pr. time
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 77, stk. 4 794 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 77, stk. 4 718 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 77, stk. 4 540 kr. pr. dag