Spring over hovedmenu

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 107 af 2. februar 2020)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Sygedagpenge1 Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 4.460 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 120,54 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 217,23 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 196,18 kr. pr. time
Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb)3 § 45, stk. 2 2.973 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4 § 45, stk. 4 2.395 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4 § 45, stk. 4 3.593 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4 § 45, stk. 4 3.703 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4 § 45, stk. 4 5.554 kr. pr. år
Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 5 7.805.000 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 5 9.633.600 kr. pr. år
Præmiesats § 55, stk. 5 0,99 pct. pr. år

1 Træder i kraft mandag den 4. januar 2021.

2 Jf. § 11 i BEK nr. 833 af 19. juni 2019 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

3 Jf. § 5 i BEK nr. 1096 af 4. november 2019 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

4 Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1776 af 2. december 2020 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2021 frem til og med den 31. marts 2022.