Spring over hovedmenu

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere - under 30 år § 23, stk. 2, nr. 1 12.821 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 23, stk. 2, nr. 2 8.973 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 23, stk. 2, nr. 3 11.698 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 23, stk. 2, nr. 4 15.547 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 23, stk. 2, nr. 5 11.698 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 6 6.410 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 7 2.762 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 8 6.410 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 9 2.762 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 23, stk. 3 15.547 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 24, stk. 3, nr. 1 2.727 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 24, stk. 3, nr. 2 6.575 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 24, stk. 3, nr. 3 5.288 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 4 8.936 kr. pr. md.
Under 25 år og udeboende § 24, stk. 3, nr. 5 1.130 kr. pr. md.
Under 25 år og hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 6 876 kr. pr. md.
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 4 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr. § 35, stk. 4 200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr. § 35, stk. 4 400 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr. § 35, stk. 4 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr. § 35, stk. 4 700 kr. pr. hændelse
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 5 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr. § 35, stk. 5 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr. § 35, stk. 5 1.200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr. § 35, stk. 5 1.800 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr. § 35, stk. 5 2 100 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet Lovhenvisning Sats
Sanktionsgrænse § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 11.698 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation