Spring over hovedmenu

Barselsdagpenge

Barselsdagpenge sikrer økonomisk kompensation for det bortfald af indtægt, der opstår, når man udnytter retten til fravær i forbindelse barsel. Ret til barselsdagpenge baserer sig på tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Barselsdagpenge, jf. lov om orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 827 af 23. juni 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn:    
Dagpenge efter barselloven   4.300 kr. pr. uge

 

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)

Retsinformation