Spring over hovedmenu

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er et supplement til folkepensionen. Den ansatte betaler selv en tredjedel af bidraget til pensionsordningen, mens arbejdsgiveren betaler resten.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension Lovhenvisning Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik:    
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn § 79, stk. 3 14.993 kr. pr. måned
Ydelsens mindstestørrelse, andre § 79, stk. 3 11.282 kr. pr. måned
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1 § 80 95 kr. pr. måned
Kommunens 2/3 bidrag § 80 189 kr. pr. måned

1 Jf. BEK nr. 1347 af 30.november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.