Spring over hovedmenu

Børnetilskud

Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Børnetilskud, jf. lov om børnetilskud (LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Børnetilskud Lovhenvisning Sats
Ordinært børnetilskud  § 2 5.652 kr. pr. år
Ekstra børnetilskud § 3 5.760 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, grundbeløb § 4, stk. 3 14.448 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, tillæg § 4, stk. 5 1.872 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb § 4, stk. 2 28.896 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg § 4, stk. 4  3.744 kr. pr. år
Flerbørnstilskud § 10 a 9.320 kr. pr. år
Adoptionstilskud § 10 b  53.667 kr. (engangsbeløb) 
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre § 10 c, stk. 1 7.420 kr. pr. år
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger § 10 c, stk. 5 148.600 kr. pr. år 
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger § 10 c, stk. 6  222.800 kr. pr. år 
Børnebidrag Lovhenvisning Sats
Normalbidrag til børn, grundbeløb § 14, 3. pkt. 1.204 kr. pr. måned
Normalbidrag til børn, tillæg § 14, 4. pkt. 156 kr. pr. måned
Normalbidrag ved fødsel § 15 827 kr. (engangsbeløb)
Normalbidrag omkring fødsel § 15 1.441 kr. pr. måned

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Retsinformation