Spring over hovedmenu

Boligstøtte

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 174 af 24. februar 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte - boligydelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløbet i et barns indkomst § 8, stk. 4 22.600 kr. pr. år

Formuegrænserne for formuetillæg:

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8a, stk. 1

 

844.700 kr. pr. år

1.689.600 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

86,25 kr. pr. år

27,25 kr. pr. år

65,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

14,50 kr. pr. år

20,75 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


65,00 kr. pr. år

32,25 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 33,00 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 90.000 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4 12.900 kr. pr. år 
Tillægget til boligudgiften § 21, stk. 1, 1. pkt. 6.800 kr. pr. år
Indkomstgrænse § 21, stk. 1, 1. pkt. 160.500 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn § 21, stk. 1, 2. pkt.  42.300 kr. pr. år
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 21, stk. 2 17.000 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse § 23, stk. 1

47.496 kr. pr. år 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber § 24d, stk. 2  29.900 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber § 24e, stk. 3 15.840 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån §§ 33 og 34 3.480 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - boligsikring Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløbet i et barns indkomst § 8, stk. 4 20.200 kr. pr. år

Formuegrænserne for formuetillæg

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8a, stk. 1

 

756.100 kr. pr. år

1.512.300 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

77,25 kr. pr. år

24,50 kr. pr. år

58,25 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

12,75 kr. pr. år

18,75 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


58,25 kr. pr. år

29,00 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 29,50 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 80.600 kr. pr. år 
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4  11.600 kr. pr. år 
Indkomstgrænse § 22, stk. 1, 1. pkt.  143.600 kr. pr. år 
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn  § 22, stk. 1, 2. pkt.  37.800 kr. pr. år 
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 22, stk. 2 24.200 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring  § 23, stk. 1  42.516 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber  § 24d, stk. 2  26.800 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber  § 24e, stk. 3  14.172 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån  §§ 33 og 34  3.120 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - diverse satser Lovhenvisning Sats

Grænsebeløb for beboerindskudslån

- lejligheder

- enkeltværelser

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

§ 56

 

241.164 kr. pr. år

163.359 kr. pr. år

42.300 kr. pr. år

Kompensationsordning1   185.900 kr. pr. år
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932   244.300 kr. pr. år
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3   13.700 kr. pr. år

Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte

- Førtidspension (alle ordninger)

- Folkepension

- Andre 

§ 8, stk. 2

 

1,25 pct.

2,0 pct. 

2,5 pct.

1Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.