Spring over hovedmenu

Dagpenge

Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, som er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge, og det er også a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejds­markedet.

Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 784 af 21. juni 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede § 47 18.633 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede § 70 12.442  kr. pr. mnd.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  15.279 kr. pr. mnd.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  10.186 kr. pr. mnd.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  13.323 kr. pr. mnd.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  8.882 kr. pr. mnd.
Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats) § 52 a, stk. 2 9.317 kr. pr. mnd.
Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats) § 52 a, stk. 2  6.211 kr. pr. mnd.
Dagpenge, selvstændige Lovhenvisning Sats
Maksimal sats § 47 18.633 kr. pr. mnd.
Mindstesats § 50, stk. 1 15.279 kr. pr. mnd.
Midlertidigt ophør (82 pct. sats) § 16, jf. § 20 i bek. nr. 678 af 22. juni 2011 15.279 kr. pr. mnd.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Lovhenvisning Sats
Hel dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 860 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 430 kr. pr. dag
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Lovhenvisning Sats
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats) § 52 j, stk. 1 688 kr. pr. dag
Andre personer (60 pct. sats) § 52 j, stk. 1 516 kr. pr. dag
Dagpenge under uddannelsesløft Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats) § 48 a, stk. 1 14.906 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede (80 pct. sats) § 48 a, stk. 1 9.938 kr. pr. mnd.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) § 48 a, stk. 2 18.633 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) § 48 a, stk. 2 12.422 kr. pr. mnd.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation