Spring over hovedmenu

Efterløn

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 225 af 20. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) § 74 l, stk. 3 16.956 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) § 74 l, stk. 3 11.304 kr. pr. mnd.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) § 74 l, stk. 1  18.633 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) § 74 l, stk. 2 12.422 kr. pr. mnd.
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Lovhenvisning Sats
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer) § 74 g, stk. 1 79.048 kr. pr. år
Nedre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 1 103.170 kr. pr. år
Øvre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 1 206.344 kr. pr. år
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn § 3, stk. 4 i bek. nr. 403 af 26. april 2017 50.400 kr. pr. år
Bundfradrag for 2018 ved beregning af fradrag i efterløn for pension Lovhenvisning Sats
Bundfradrag § 74 j, stk. 10 15.700 kr. pr. år
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2018 Lovhenvisning Sats
Grænse for arbejdsindtægt § 74 e, stk. 3 38.329 kr. pr. år
Beløb for den skattefrie præmie for 2018 Lovhenvisning 1. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 1, 3 og 11 13.416 kr.
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 1, 3 og 11 8.944 kr.
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 o, stk. 3 452 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 o, stk. 3 337 kr. pr. dag
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 452 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 337 kr. pr. dag
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 452 kr. pr. dag
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 337 kr. pr. dag

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation