Spring over hovedmenu

Fleksydelse

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med seneste ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Fleksydelse Lovhenvisning Sats
Fleksydelse § 17, stk. 2 og 3 203.472 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af fleksydelse § 25, stk. 2 100 kr. pr. måned
Fradrag i pensionsbeløb § 18, stk. 13 15.700 kr. pr. år
Lempeligt fradrag § 20, stk. 3 38.329 kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1 § 21 79.048 kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag2 § 8 1.505 kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3 § 14 1,78 kr. pr. time

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse.

2 Jf. § 8 i LBK nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse.

3 Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling af indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.