Spring over hovedmenu

Folkepension

Folkepension er en offentlig social pension til alle borgere, der er fyldt 65 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 og frem til 2022.

Folkepension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1239 af 13. oktober 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Folkepension Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 49, stk. 1, nr. 1 74.844 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 49, stk. 1, nr. 3 80.736 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 49, stk. 1, nr. 3 39.996 kr. pr. år
Den supplerende pensionsydelse § 72 d, stk. 1 17.200 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 over 31,8 pct. kommuneskat, enlige § 72 c 59 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 over 31,8 pct. kommuneskat, andre § 72 c  34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse § 49, stk. 1, nr. 7 og § 72 d, stk. 2  86.000 kr. pr. år
Folkepension - varmetillæg Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1 § 14, stk. 2 5.100 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende1 § 14, stk. 2 7.650 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg1 § 14, stk. 2  
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   5.101 - 13.100 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   13.101 - 17.400 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   17.401 - 21.600 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   7.651 - 13.100 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   13.101 - 17.400 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   17.401 - 21.600 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig   6.500 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende   6.500 kr. pr. år
Petroleumstillæg § 14, stk. 3  
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig2   262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende2   262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag bek. § 17, stk. 3  
Husholdningsfradrag ved el, enlig   3.500 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende   4.500 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig   700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende   800 kr. pr. år

1Jf. kap. 6 i bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) nr. 1043 af 30. juni 2016 med senere ændring.

2Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

Folkepension - tillæg over overgangsbestemmelser Lovhenvisning Sats
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder § 69, stk. 1  
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år   1.368 kr. pr. år
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år   2.940 kr. pr. år
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder § 69, stk. 2  
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle § 69, stk. 2  
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år   4.164 kr. pr. år
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år   5.952 kr. pr. år
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-841 § 69, stk. 3  
Opsættelse 1/2 år   3.744 kr. pr. år
Opsættelse 1 år   7.488 kr. pr. år
Opsættelse 1 1/2 år   11.232 kr. pr. år
Opsættelse 2 år   14.964 kr. pr. år
Opsættelse 2 1/2 år   18.708 kr. pr. år
Opsættelse 3 år   22.452 kr. pr. år
Diverse tillæg    
Invaliditetstillæg § 71 8.172 kr. pr. år
Husligt bistandstillæg § 72 13.644 kr. pr. år
Ægteskabstillæg2   10.056 kr. pr. år

1Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

Folkepension - fradragsbeløb1 og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb    
Fradrag ved grundbeløb § 49, stk. 1, nr. 2 322.500 kr. pr. år
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse § 49, stk. 1, nr. 4 222.800 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig § 49, stk. 1, nr. 5  71.200 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende § 49, stk. 1, nr. 5 142.800 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 49, stk. 1, nr. 6 20.500 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 49, stk. 1, nr. 6 40.600 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig § 72 d, stk. 3 20.500 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende § 72 d, stk. 3 40.600 kr. pr. år
Nedsættelse    
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 1 30 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2 32 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.022 kr. i indtægtsgrundlaget § 31, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 507 kr. i indtægtsgrundlaget § 31, stk. 3 1 pct.
Minimumsbeløb    
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) § 31, stk. 4 1.872 kr. pr. år
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist § 72 d, stk. 5 200 kr. pr. år

1Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 60.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.