Spring over hovedmenu

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 25, stk. 2, nr. 1 14.993 kr. pr. måned
Fyldt 30 år, andre § 25, stk. 2, nr. 2 11.282 kr. pr. måned
Enlige forsørgere under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 14.331 kr. pr. måned
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 3, nr. 2 10.026 kr. pr. måned
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 25, stk. 3, nr. 3 11.282 kr. pr. måned
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 25, stk. 3, nr. 4 14.993 kr. pr. måned
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 3, nr. 5 11.282 kr. pr. måned
25-29 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 6 7.272 kr. pr. måned
25-29 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 7 3.509 kr. pr. måned
Under 25 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 8 7.272 kr. pr. måned
Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 9 3.509 kr. pr. måned
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 25, stk. 4 14.993 kr. pr. måned
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Enlig forsørgere under 30 år § 25, stk. 9, nr. 1 662 kr. pr. måned
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 9, nr. 2 4.967 kr. pr. måned
25-29 år og udeboende § 25, stk. 9, nr. 3 4.011 kr. pr. måned
25-29 år og hjemmeboende § 25, stk. 9, nr. 4 7.774 kr. pr. måned
Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 35, stk. 3 692 kr. pr. dag
Fyldt 30 år, andre § 35, stk. 3 521 kr. pr. dag
Enlige forsørgere – under 30 år § 35, stk. 3 661 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 463 kr. pr. dag
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 35, stk. 3 521 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende § 35, stk. 3 336 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 162 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende § 35, stk. 3 336 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 162 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 35, stk. 3 692 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 35, stk. 3 521 kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 35, stk. 3 692 kr. pr. dag
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 35, stk. 3 31 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 229 kr. pr. dag
Fyldt 25 år og udeboende § 35, stk. 3 185 kr. pr. dag
Fyldt 25 år og hjemmeboende § 35, stk. 3 359 kr. pr. dag
Periodesanktioner – nedsættelse af kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 40, stk. 1 2.076 kr. pr. hændelse
Fyldt 30 år, andre § 40, stk. 1 1.563 kr. pr. hændelse
Enlige forsørgere – under 30 år § 40, stk. 1 1.983 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 1.389 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 40, stk. 1 1.563 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende § 40, stk. 1 1.008 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 486 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 1.008 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 486 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 40, stk. 1 2.076 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 40, stk. 1 1.563 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 40, stk. 1 2.076 kr. pr. hændelse
Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlig forsørger under 30 år § 40, stk. 1 93 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 687 kr. pr. hændelse
Fyldt 25 år og udeboende § 40, stk. 1 555 kr. pr. hændelse
Fyldt 25 år og hjemmeboende § 40, stk. 1 1.077 kr. pr. hændelse
Engangshjælp Lovhenvisning Sats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 2 6.030 kr. pr. måned
Hjemmeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 3 2.998 kr. pr. måned
Hjælp til visse persongrupper Lovhenvisning Sats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 1 9.570 kr. pr. måned
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 2 3.032 kr. pr. måned
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum) § 12, stk. 3 12.364 kr. pr. måned
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Formue, enlige § 14, stk. 1 10.000 kr. pr. år
Formue, ægtefæller § 14, stk. 1 20.000 kr. pr. år
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom § 14, stk. 8 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt § 30, stk. 2 14.993 kr. pr. måned
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre § 30, stk. 2 11.282 kr. pr. måned
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1 26,78 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 25.319 kr. pr. år
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats § 31, stk. 3 235,60 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2 Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere § 34, stk. 8 3.000 kr. pr. måned
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 8 4.300 kr. pr. måned
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 8 4.400 kr. pr. måned
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1 § 34, stk. 8 800 kr. pr. måned
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 § 34, stk. 8 650 kr. pr. måned
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum § 34, stk. 8 18.633 kr. pr. måned
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse § 34, stk. 8 13.233 kr. pr. måned
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb) § 96 a, stk. 1 14.993 kr. pr. måned

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

2 Jf. BEK nr. 894 af 29. juni 2017 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.