Spring over hovedmenu

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloft, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 1 14.993 kr. pr. måned
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 2 11.282 kr. pr. måned
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 1, nr. 3 15.632 kr. pr. måned
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 1, nr. 4 16.001 kr. pr. måned
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 1, nr. 5 13.645 kr. pr. måned
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 1 12.801 kr. pr. måned
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 2 12.674 kr. pr. måned
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 2, nr. 3 9.723 kr. pr. måned
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 4 15.323 kr. pr. måned
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 5 15.692 kr. pr. måned
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 2, nr. 6 10.445 kr. pr. måned
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 22-24, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 1 12.208 kr. pr. måned
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 2 12.043 kr. pr. måned
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 3, nr. 3 9.317 kr. pr. måned
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 4 14.579 kr. pr. måned
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 5 14.947 kr. pr. måned
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 3, nr. 6 10.034 kr. pr. måned
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4) Lovhenvisning Sats
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 1 9.347 kr. pr. måned
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 2 9.416 kr. pr. måned
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 4, nr. 3 6.294 kr. pr. måned
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 4 7.062 kr. pr. måned
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 5 7.131 kr. pr. måned
Nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 6 5.222 kr. pr. måned

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation