Spring over hovedmenu

Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb

Her kan du finde en række forskellige tilskud til arbejdsgivere, når de har ansat medarbejdere på særlige vilkår eller fx i et job med løntilskud.

Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Løntilskud Lovhenvisning Sats
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob § 63, stk. 2, nr. 1 28,00 kr. pr. time
Løntilskud, pensionister § 63, stk. 2, nr. 2 49,03 kr. pr. time
Løntilskud, privat arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 3 78,12 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 4 113,46 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 5 151,00 kr. pr. time
Timeløn1 § 55, stk. 2 126,32 kr. pr. time
Løntilskud ved fleksjob Lovhenvisning Sats
Maksimum for beregning af løntilskud § 71 og § 75 516.456 kr. pr. år
Maksimum for beregning af løntilskud § 71 og § 75 268,56 kr. pr. time
Ved 1/2 tilskud § 71 og § 75 258.378 kr. pr. år
Ved 1/2 tilskud § 71 og § 75 134,28 kr. pr. time
Ved 2/3 tilskud § 71 og § 75 344.504 kr. pr. år
Ved 2/3 tilskud § 71 og § 75 179,04 kr. pr. time
Fleksløntilskud § 70 f, stk. 1 4.214 kr. pr. uge
Fleksløntilskud   18.260 kr. pr. måned
Lønindtægtsgrænse § 70 f, stk. 2 14.398 kr. pr. måned
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende § 70 g, stk. 5 138.437 kr. pr. år
Højeste fleksbidrag2 § 7 4.382 kr. pr. måned
Jobrotationsydelse Lovhenvisning Sats
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver § 98 a, stk. 2 188,73 kr. pr. time
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver3 § 98 a, stk. 2 212,61 kr. pr. time
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse Lovhenvisning Sats
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 3

3.988,68 kr. pr. uge
Rådighedsbeløb Lovhenvisning Sats

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpemodtagere4

Finanslovens § 17.46.03, jf. § 118

11.414 kr. pr. helårsperson

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse4

Finanslovens § 17.46.07, jf. § 118

10.139 kr. pr. helårsperson

1Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats.

2Bestemmelsen findes i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (lov nr. 1086 af 19. september 2017).

3Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014.

4Driftslofterne er foreløbige og fastsættes endeligt på finansloven for 2018.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation