Spring over hovedmenu

Revalidering og ledighedsydelse

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Revalideringsydelse Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år § 52, stk. 1 18.645 kr. pr. måned
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet § 52, stk. 2, nr. 1 18.645 kr. pr. måned
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn § 52, stk. 2, nr. 2 14.993 kr. pr. måned
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt § 52, stk. 2, nr. 3 11.282 kr. pr. måned
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre § 52, stk. 2, nr. 4 7.272 kr. pr. måned
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre § 52, stk. 2, nr. 5 3.509 kr. pr. måned
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge § 52, stk. 2, nr. 6 11.282 kr. pr. måned
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg § 52, stk. 2, nr. 7 14.993 kr. pr. måned
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg § 52, stk. 2, nr. 8 11.282 kr. pr. måned
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg § 52, stk. 3 14.993 kr. pr. måned
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering § 52, stk. 4 18.645 kr. pr. måned
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb § 58, stk. 1 12.000 kr. pr. år
Ledighedsydelse Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 3.827 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (89 pct.)   16.583 kr. pr. måned
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)   3.460 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 1
14.993 kr. pr. måned
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)   2.604 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
11.282 kr. pr. måned
Lønindtægtsgrænse § 74 d, stk. 3 14.398 kr. pr. måned
Omregningssats § 74 d, stk. 5 235,60 kr. pr. time
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 77, stk. 4 765 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 77, stk. 4 692 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 77, stk. 4 521 kr. pr. dag