Spring over hovedmenu

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 1032 af 13. juni 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Sygedagpenge1 Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 4.300 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 116,22 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 202,71 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 183,06 kr. pr. time
Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb)3 § 45, stk. 2 2.867 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4 § 45, stk. 4 1.836 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4 § 45, stk. 4 2.754 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4 § 45, stk. 4 2.836 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4 § 45, stk. 4 4.254 kr. pr. år
Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 5 7.525.000 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 5 9.288.000 kr. pr. år
Præmiesats § 55, stk. 5 71 pct. pr. år

 

1 Træder i kraft mandag den 1. januar 2018.

2 Jf. § 11 i BEK nr. 623 af 2. juni 2017 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

3 Jf. § 5 i BEK nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

4 Jf. § 3 i BEK nr. 1522 af 8. december 2016 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes indtil den 1. april 2018. Satserne for perioden fra den 1. april 2018 til udgangen af marts 2019 offentliggøres på www.star.dk ved årsskiftet 2017/2018.