Spring over hovedmenu

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere - under 30 år § 23, stk. 2, nr. 1 12.364 kr. pr. måned
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 23, stk. 2, nr. 2 8.653 kr. pr. måned
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 23, stk. 2, nr. 3 11.282 kr. pr. måned
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 23, stk. 2, nr. 4 14.993 kr. pr. måned
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 23, stk. 2, nr. 5 11.282 kr. pr. måned
25-29 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 6 6.182 kr. pr. måned
25-29 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 7 2.664 kr. pr. måned
Under 25 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 8 6.182 kr. pr. måned
Under 25 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 9 2.664 kr. pr. måned
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 23, stk. 3 14.993 kr. pr. måned
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 24, stk. 3, nr. 1 2.629 kr. pr. måned
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 24, stk. 3, nr. 2 6.341 kr. pr. måned
25-29 år, udeboende § 24, stk. 3, nr. 3 5.100 kr. pr. måned
25-29 år, hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 4 8.618 kr. pr. måned
Under 25 år og udeboende § 24, stk. 3, nr. 5 1.089 kr. pr. måned
Under 25 år og hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 6 844 kr. pr. måned
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 35, stk. 3 571 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 399 kr. pr. dag
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 35, stk. 3 521 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende § 35, stk. 3 285 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 123 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende § 35, stk. 3 285 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 123 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 35, stk. 3 692 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 35, stk. 3 521 kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 35, stk. 3 692 kr. pr. dag
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig – under 30 år § 35, stk. 3 121 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 293 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende § 35, stk. 3 235 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 398 kr. pr. dag
Under 25 år og udeboende § 35, stk. 3 50 kr. pr. dag
Under 25 år og hjemmeboende § 35, stk. 3 39 kr. pr. dag
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 40, stk. 1 1.713 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 1.197 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 40, stk. 1 1.563 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende § 40, stk. 1 855 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 369 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 855 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 369 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 40, stk. 1 2.076 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 40, stk. 1 1.563 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 40, stk. 1 2.076 kr. pr. hændelse
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 40, stk. 1 363 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 879 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende § 40, stk. 1 705 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 1.194 kr. pr. hændelse
Under 25 år og udeboende § 40, stk. 1 150 kr. pr. hændelse
Under 25 år og hjemmeboende § 40, stk. 1 117 kr. pr. hændelse

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation