Spring over hovedmenu

Aktivering

Som arbejdsløs har man ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre mulighederne for at komme i arbejde.

Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 1213 af 11. oktober 2018)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Over 25 år Lovhenvisning Sats
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 48, jf. §§ 47 og 70 18.866 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 70 12.577 kr. pr. md.
Under 25 år, ingen uddannelse Lovhenvisning Sats
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 18.866 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 12.577 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 2 9.433 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 2 6.289 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5 18.866 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5 12.577 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2 og 3 9.433 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2 og 3 6.289 kr. pr. md.
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 3 og 5  18.866 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 3 og 5 12.577 kr. pr. md.
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 3 9.433 kr. pr. mnd.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 3 6.289 kr. pr. mnd.
Under 25 år, gennemført uddannelse Lovhenvisning Sats
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 18.866 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 12.577 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 4 og 5 18.866 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 4 og 5 12.577 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer med forsørgelsespligt over for børn:    
Dagpenge (82 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 15.470 kr. pr. md.
Dagpenge (82 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 10.313 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer uden forsørgelsespligt over for børn:    
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 13.489 kr. pr. md.
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 8.993 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation