Spring over hovedmenu

Arbejdsskadesikring

En arbejdsskade er en personskade, som opstår på grund af en pludselig hændelse eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Ifølge arbejdsskadesikringsloven har en arbejdsgiver pligt til at forsikre sine ansatte mod arbejdsskader og anmelde en arbejdsskade.

Satser for arbejdsskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Ydelser Lovhenvisning Sats
Lægebehandling, kørsel i egen bil

§ 38, stk. 2

1,98 kr. pr. km.
Lægebehandling, timepenge

§ 38, stk. 2

18,17 kr. pr. time
Lægebehandling, dagpenge

§ 38, stk. 2

436 kr. pr. dag
Lægebehandling, overnatning, hele landet

§ 38, stk. 2

1.000 kr. pr. døgn
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum

§ 38, stk. 2

285,64 kr. pr. time
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum

§ 38, stk. 2

204,03 kr. pr. time
Brillestel, maksimum (inkl. moms) § 15, stk. 5 1.130 kr.
Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum § 17, stk. 6 411.580 kr. pr. år
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. § 18, stk. 3 898.500 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. § 18, stk. 4 1.078.200 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 20021 § 33, stk. 3 654.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 20021 § 33, stk. 4 784.800 kr.
Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 19932 § 71, stk. 4 65.500 kr. pr. år
Overgangsbeløb ved dødsfald § 19, stk. 1 169.000 kr.
Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum § 20, stk. 2 148.764 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum3 § 21, stk. 1 49.588 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum3 § 21, stk. 2 99.176 kr. pr. år
Beregningsgrundlag Lovhenvisning Sats
Årsløn, maksimum § 24, stk. 5 539.000 kr. pr. år
Årsløn, personer udenfor erhverv § 24, stk. 2 41.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum § 24, stk. 6 201.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal § 24, stk. 2 385.000 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost og logi § 24, stk. 4 41.400 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag § 24, stk. 4 93 kr. pr. dag
Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) § 25, stk. 2 46,9 pct.
Honorarer for læge- og tandlægeerklæringer4 Lovhenvisning Sats
Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse5 § 35, stk. 3 218 kr.
Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader5 § 35, stk. 3 573 kr.
Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring I6 § 35, stk. 3 607 kr.
Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 220 Øje6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 280 Brok6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 290 Hørelse6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget toneaudiometri6 § 35, stk. 3 303 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget taleaudiometri6 § 35, stk. 3 303 kr.
Tillæg til ASK 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling6 § 35, stk. 3 151 kr.
Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 320 Albueled6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 330 Underarm6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 340 Håndled6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 350 Fingre6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 420 Knæled6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 430 Underben6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Funktionsattest ASK 440 Fodled6 § 35, stk. 3 1.214 kr.
Sagspriser Lovhenvisning Sats
Ulykkestilfælde § 59, stk. 1 9.180 kr.
Erhvervssygdom § 59, stk. 1 5.800 kr.
Sag efter veteranloven7 § 6 5.800 kr.
Sag oprettet i Ankestyrelsen § 59, stk. 1 8.500 kr.

1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.
2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987.
3 Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever).
4 Eksklusive moms.
5 Gælder for perioden 1. april 2019 - 30. september 2019.
6 Gælder for perioden 1. april 2019 - 31. marts 2020.
7 Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014.