Spring over hovedmenu

Barselsdagpenge

Barselsdagpenge sikrer økonomisk kompensation for det bortfald af indtægt, der opstår, når man udnytter retten til fravær i forbindelse med barsel. Ret til barselsdagpenge baserer sig på tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Barselsdagpenge, jf. lov om orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 822 af 20. juni 2018)

Satserne er gældende fra den 7. januar 2019.

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn:    
Dagpenge efter barselloven  § 35 4.355 kr. pr. uge

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)

Retsinformation