Spring over hovedmenu

Befordringsgodtgørelse

Når den daglige transport mellem ens bopæl og aktiveringstilbud eller uddannelse ligger ud over 24 km, kan man søge om befordringsgodgørelse.

Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelses­indsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Befordringsgodtgørelse mv. Lovhenvisning Sats
Befordringsgodtgørelse, kilometersats § 82, stk. 1, og stk. 2 0,99 kr. pr. km.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11-14)

§ 83, stk. 1 1.000 kr. pr. md.

 

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation