Spring over hovedmenu

Børnetilskud

Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Børnetilskud, jf. lov om børnetilskud (LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Børnetilskud Lovhenvisning Sats
Ordinært børnetilskud  § 2 5.764 kr. pr. år
Ekstra børnetilskud § 3 5.876 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, grundbeløb § 4, stk. 3 14.736 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, tillæg § 4, stk. 5 1.908 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb § 4, stk. 2 29.472 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg § 4, stk. 4  3.816 kr. pr. år
Flerbørnstilskud § 10 a 9.508 kr. pr. år
Adoptionstilskud § 10 b  54.740 kr. (engangsbeløb) 
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre § 10 c, stk. 1 7.568 kr. pr. år
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger § 10 c, stk. 5 151.600 kr. pr. år 
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger § 10 c, stk. 6  227.300 kr. pr. år 
Børnebidrag Lovhenvisning Sats
Normalbidrag til børn, grundbeløb § 14, 3. pkt. 1.228 kr. pr. md.
Normalbidrag til børn, tillæg § 14, 4. pkt. 159 kr. pr. md.
Normalbidrag ved fødsel § 15 844 kr. (engangsbeløb)
Normalbidrag omkring fødsel § 15 1.470 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Retsinformation