Spring over hovedmenu

Delpension

Delpension er en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen er under afvikling.

Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Delpensionens størrelse Lovhenvisning Sats
Basisbeløb § 4, stk. 1 185.697 kr. pr. år
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse § 4, stk. 2 5.018,84 kr. pr. år
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37 § 3, stk. 1 20.076 kr. pr. år
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37 § 3, stk. 1 125.472 kr. pr. år
Selvstændige, delpension1 § 1, stk. 6 92.844 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af delpension § 4 c, stk. 2 100 kr. pr. md.
Beregning af delpension Lovhenvisning Sats
Selvstændige, mindste indtægt1 § 1, stk. 7 61.899 kr. pr. år
Ukendt arbejdstid, mand2 § 3, stk. 2 -*
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 3, stk. 2 -*
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning § 4 a, stk. 4 60 Pct.
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning § 4 a, stk. 7 45 Pct.
Fradrag, pensionsordning § 4 a, stk. 4 16.000 kr. pr. år
Indbetaling til ATP Lovhenvisning Sats
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten3 § 16 a 0,89 kr. pr. time
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen3 § 16 a 0,89 kr. pr. time

1Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

2Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

3Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

*Satserne beregnes primo november og vil indgå i en senere opdatering.