Spring over hovedmenu

Ressourceforløbsydelse

Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Ressourceforløbsydelse Lovhenvisning Sats
Forsørgere §§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1 15.180 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere §§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2 11.423 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt §§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3 3.553 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg §§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4 15.180 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb) § 68, stk. 4 4.355 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.) § 68, stk. 5 3.875 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger) § 68, stk. 5 15.180 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger) § 68, stk. 5 11.423 kr. pr. md.
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Lønindtægtsgrænse § 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9 14.686 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud § 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10 16,55 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere § 34, stk. 6 3.050 kr. pr. md.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 6 4.400 kr. pr. md.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 6 4.500 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1 § 34, stk. 6 850 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 § 34, stk. 6 650 kr. pr. md.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum § 34, stk. 6 18.866 kr. pr. md.
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 701 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 527 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 164 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 701 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.757 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.757 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse) § 69 d, stk. 2, nr. 1 1.757 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt § 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk 2, nr. 2 272 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 11.385 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 8.567 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 1 2.665 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 1 14.292 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 7.590 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 5.712 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 2 1.777 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 2 13.404 kr. pr. md.
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 526 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 395 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 123 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 526 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.318 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.318 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 204 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 o, stk. 2, nr. 2 204 kr. pr. hændelse
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 351 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 264 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 82 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 351 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 879 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 879 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 136 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 o, stk. 2, nr. 2 136 kr. pr. hændelse