Spring over hovedmenu

Ydelser

I Danmark har vi en række ydelser, som hjælper borgere i mange forskellige situationer. Her kan du læse om betingelserne for at modtage bestemte typer af ydelser.

Barselsdagpenge

Forældre kan modtage barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, hvis de inden barslen har haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til boligudgiften, som man kan søge om. Støtten beregnes ud fra boligudgiften, boligens størrelse samt husstandens indkomst og sammensætning.

Læs mere

Dagpenge

Ledige, der er medlem af en a-kasse, har mulighed for at modtage dagpenge i op til to år. Den 1. januar 2017 trådte der nye regler i kraft, der blandt andet indebærer mulighed for fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år.

Læs mere

Efterløn

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning, der giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Læs mere

Fleksydelse

Fleksydelse er en tilbagetrækningsordning for fleksjobbere, som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen.

Læs mere

Folkepension

Folkepension er en social pension, som man kan få udbetalt hver måned, fra man fylder 65 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 til 2022 og reguleres yderligere til 68 år i 2030.

Læs mere

Førtidspension

Førtidspension er en offentlig social pension til personer med en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Læs mere

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Er man ikke i stand til at forsørge sig selv og sin familie, kan man modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hjælpen udbetales ikke, hvis man har formue eller ens ægtefælle kan forsørge en.

Læs mere

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales til ledige, der er visiteret til et fleksjob. De har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når du bliver ledig fra et fleksjob.

Læs mere

Ressourceforløbsydelse

Ressourceforløbsydelse udbetales til personer, der deltager i et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Ydelsen er på niveau med kontanthjælpen, men er uafhængig af egen formue og ægtefælles indkomst og formue.

Læs mere

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, og som inden sygemeldingen har haft vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere