Spring over hovedmenu

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales til ledige, der er visiteret til et fleksjob. De har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når du bliver ledig fra et fleksjob.

Personer, der er viseret til et fleksjob, har ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge. Fleksjobvisiterede har i stedet ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob.

Efter 12 måneder med ledighedsydelse inden for 18 måneder, skal kommunen dog ind og vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt.

Ledighedsydelsen udgør enten 89 procent af højeste dagpengesats eller cirka 60/80 procent af dagpengesatsen – svarende til kontanthjælpssatsen for henholdsvis voksne ikke-forsørgere eller forsørgere.

Man modtager den høje sats – 89 procent af højeste dagpengeniveau – hvis man på det tidspunkt, man godkendes til et fleksjob, modtager sygedagpenge, er berettiget til syge - eller barselsdagpenge, deltager i revalidering efter en jobplan eller modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Man har også ret til ledighedsydelse på den høje sats, når man har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder.

Opfylder man ikke disse betingelser, modtager man ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp.

Find satser for ledighedsydelse