Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, og som inden sygemeldingen har haft vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lønmodtagere, selvstændige og ledige kan under en sygemelding modtage sygedagpenge, hvis de opfylder et beskæftigelseskrav og flere andre betingelser.

Sygemeldte, som er berettiget til sygedagpenge, kan som udgangspunkt modtage sygedagpenge i 22 uger inden for ni måneder. Der findes dog en række muligheder for at få forlænget perioden med sygedagpenge.

Det er kommunen, der inden de 22 ugers sygemelding tager stilling til, om den sygemeldte fortsat kan modtage sygedagpenge efter de 22 uger. Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, og den sygemeldte fortsat er uarbejdsdygtig, har den sygemeldte ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.  

Det er også kommunen, der holder tæt kontakt med den enkelte sygedagpengemodtager og iværksætter en indsats med fokus på, at den sygemeldte hurtigst muligt kan vende helt eller gradvist tilbage i arbejde. Er der en klar forventning om, at den sygemeldte er fuldt raskmeldt inden for to måneder, skal der dog ikke sættes en masse i gang.

Find satser for sygedagpenge

Find satser for ressourceforløbsydelse

Mere information

Det er kommunerne, der står for udbetalingen af sygedagpenge og opfølgningen. Hvis du har konkrete spørgsmål om dine sygedagpenge, skal du derfor kontakte din kommune.

På borger.dk kan du få et godt overblik over de generelle sygedagpengeregler og de betingelser, der gælder for at modtage sygedagpenge som både lønmodtager, selvstændig og ledig.

Hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan du finde information om sygedagpengeopfølgningen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har også samlet nyttige links om sygedagpenge

borger.dk Sygedagpengeopfølgning Om sygedagpenge