Spring over hovedmenu

Ligestilling

Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved en høj grad af ligestilling mellem mænd og kvinder. Men der er fortsat brug for, at vi forbedrer forholdene for ligestilling mellem mænd og kvinder. Beskæftigelses­ministeren er ansvarlig for lovgivningen om, at der ikke sker forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

EU og ligestilling

Ligestilling af kvinder og mænd er højt prioriteret i EU, og EU har en række direktiver, som skal fremme ligestilling og lige løn på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Kønsopdelt lønstatistik

Reglerne om kønsopdelt lønstatistik gælder for virksomheder med mindst 35 ansatte.

Læs mere

Lovgivning om ligestilling

Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for de love, som skal fremme ligestilling og ligebehandling på arbejdsmarkedet.

Læs mere