Spring over hovedmenu

Dagpengekommission

Dagpengekommissionen blev nedsat i juni 2014 og kom 1½ år senere - i oktober 2015 - med sine samlede anbefalinger til et nyt og mere moderne dagpengesystem. Anbefalingerne dannede udgangspunkt for den politiske aftale, der blev indgået få dage efter.

Om Dagpengekommissionen

Dagpengekommissionen blev nedsat i juni 2014 og skulle komme med anbefalinger til, hvordan det mere end 100 år gamle dagpengesystem kunne fremtidssikres.

Dagpengesystemet stod overfor en række udfordringer i forhold til det moderne arbejdsmarked med åbne grænser, nye ansættelsesforhold og nye måder at blive aflønnet på. Derfor blev der nedsat en kommission med fem eksperter og fire medlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter, der skulle undersøge dagpengesystemet.

Kommissionen skulle blandt andet undersøge, hvordan dagpengesystemet kunne blive:

 • En fortsat attraktiv forsikringsordning mod arbejdsløshed.
 • Tidssvarende i forhold til det moderne arbejdsmarked.
 • Forenklet og afbureaukratiseret.
 • Robust nok i forhold til et mere integreret europæisk arbejdsmarked.

Afrapportering

Dagpengekommissionens samlede afrapportering bestod af en hovedrapport med kommissionens anbefalinger, en teknisk analyserapport, ti arbejdspapirer, to litteraturstudier og to noter.

Find materialet

Medlemmer af Dagpengekommissionen

Til at undersøge dagpengesystemet, blev der udpeget en kommission, som bestod af fem eksperter samt fire medlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter. Nina Smith, professor ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet var formand.

Medlemmerne var:

 • Nina Smith (formand), professor, Økonomisk Institut, Aarhus Universitet
 • Michael Rosholm, professor, Økonomisk Institut, Aarhus Universitet
 • Jon Kvist, professor, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter
 • Jens Kristiansen, professor, Juridisk Fakultet, WELMA, Københavns Universitet
 • Bertil Holmlund, professor, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet
 • Harald Børsting, formand, LO
 • Bente Sorgenfrey, formand, FTF
 • Henrik Bach Mortensen, direktør, DA
 • Jan Olsen, cheføkonom, KL
 • Sekretariatschef Claus Andersen, kontorchef, Beskæftigelsesministeriets departement