Spring over hovedmenu

Ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats

Regeringen nedsatte i maj 2023 en ekspertgruppe, som fik et år til at komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på større frihed, forenkling og værdighed. Ekspertgruppen fremlagde i juni 2024 sine anbefalinger til en gennemgribende beskæftigelsesreform, som indebærer den største forenkling af beskæftigelsesindsatsen nogensinde.

Om ekspertgruppen

I maj 2023 nedsatte regeringen en ekspertgruppe, som fik et år til at komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på større frihed, forenkling og værdighed. Ekspertgruppen afsluttede sit arbejde i juni 2024.

Udover ekspertgruppen blev der også nedsat en følgegruppe med centrale interessenter og aktører, som løbende har givet input til ekspertgruppen.

I kommissoriet for ekspertgruppen blev der lagt vægt på, at et nyt beskæftigelsessystem skal sætte den enkelte borger i centrum ved at nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, samtidig med, at udgifter skulle målrettes og prioriteres, så de reduceres med 3 mia. kr. i 2030.

Læs kommissoriet (PDF)

Medlemmer af ekspertgruppen

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats blev ledet af Claus Thustrup Kreiner, professor i økonomi og leder af grundforskningscenteret CEBI ved Københavns Universitet.

Udover formanden bestod gruppen af en række eksperter og centrale aktører:

 • Iben Bolvig, ph.d. i økonomi og seniorforsker ved VIVE
 • Jakob Egholt Søgaard, ph.d. i økonomi og adjunkt ved Københavns Universitet
 • Michael Rosholm, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Peter Karm, kommunaldirektør i Haderslev Kommune
 • Vibeke Jensen, forvaltningschef, beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune

Følgegruppe

Organisationer, der har været en del af følgegruppen:

 • Akademikerne
 • Borgerrådgivere fra Ballerup Kommune og Randers Kommune
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Dansk Socialrådgiverforening         
 • Danske A-kasser        
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation                          
 • HK Kommunal           
 • Kommunernes Landsforening  
 • Marselisborg, privat leverandør  
 • Rådet for Socialt Udsatte