Spring over hovedmenu

Ekspertudvalg om arbejdsmiljø

I 2017 blev der nedsat et ekspertudvalg om arbejdsmiljø, som i september 2018 præsenterede anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

""

Om ekspertudvalget

Beslutningen om at nedsætte et ekspertudvalg blev truffet, da en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viste, at det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet i Danmark.

Ekspertudvalget fik blandt andet til opgave at kortlægge de alvorligste udfordringer med arbejdsmiljøet og undersøge effekterne af virkemidlerne. Herudover skulle udvalget gentænke arbejdsmiljøindsatsen, herunder se på arbejdsmiljøsystemets organisering og belyse de væsentligste udfordringer med at efterleve lovgivningen.


Medlemmer

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø var sammensat af en formand (Pia Gjellerup), fire sagkyndige eksperter og fire repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Udvalget bestod af:

  • Pia Gjellerup, centerleder ved Center for Offentlig Innovation (formand)
  • Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden Psykiatri
  • Kåre Christensen, senior arbejdsmiljøchef i NCC
  • Henrik Kolstad, professor, overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik
  • Per Tybjerg Aldrich, markeds- og projektchef hos NIRAS JOBLIFE
  • Fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (LO, FTF, DA og KL)