Spring over hovedmenu

Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning

I november 2020 blev der nedsat en kommission, som skulle komme med anbefalinger til fremtidens pensionssystem. Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning har onsdag den 4. maj 2022 afleveret sin rapport og anbefalinger til regeringen og forligspartierne bag seniorpensionsaftalen.

""

Om kommissionen

I november 2020 blev Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning nedsat af regeringen og forligspartierne bag Aftale om ret til seniorpension for nedslidte (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance). 

Kommissionen fik til opgave at undersøge, om det nuværende pensionssystem har de rette balancer, og om det står stærkt nok rustet over for de gradvise ændringer i danskernes sundhed, levealder og ønsker til senior- og ældrelivet.

Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning har netop præsenteret sin rapport og anbefalinger til regeringen og forligspartierne bag seniorpensionsaftalen.  

Læs kommissoriet (PDF)

Medlemmer

Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning havde tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard som formand.

Ud over formanden har kommissionen bestået af fire personer med bredt sammensatte kompetencer på pensionsområdet. Det drejer sig om: 

 • Laila Mortensen, formand i Forsikring & Pension samt adm. direktør i Industriens Pension
 • Dorrit Vanglo, adm. direktør LD Fonde
 • Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, prof. i økonomi ved Københavns Universitet
 • Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 

Følgegruppe

Følgegruppen med medlemmer fra diverse organisationer kunne løbende give indspark til kommissionens arbejde. Følgegruppen bestod af: 

 • En repræsentant fra Akademikerne
 • To repræsentanter fra Danske Arbejdsgiverforening
 • En repræsentant fra Danske Regioner
 • Fire repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • En repræsentant fra Finansforbundet
 • En repræsentant fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening
 • En repræsentant fra Forsikring & Pension
 • En repræsentant fra Kommunernes Landsforening
 • En repræsentant fra Ledernes Hovedorganisation
 • En repræsentant fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • En repræsentant fra Ældre Sagen
 • En repræsentant for Senior Erhverv
 • En repræsentant for Faglige Seniorer