Spring over hovedmenu

Lønstrukturkomitéen

Lønstrukturkomitéen har i juni 2023 afsluttet sit arbejde. Komitéen blev nedsat i oktober 2021 i forlængelse af Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet og lagde op til, at der skulle nedsættes en komité til at analysere lønstrukturerne på det offentlige område.

Om Lønstrukturkomitéen

Lønstrukturkomitéen blev nedsat oktober 2021 og fik blandt andet til opgave at analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor, belyse effekter og konsekvenser af eventuelle ændrede lønstrukturer i den offentlige sektor, herunder betydningen for den private sektor, og belyse muligheder for at udvikle løndannelsen i den offentlige sektor inden for rammerne af den danske aftalemodel på det offentlige område.

Komitéens arbejde bygger videre på Lønkommissionens omfattende arbejde, der blev offentliggjort i 2010.

Lønstrukturkomitéen har været sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter
samt en gruppe af eksperter.

Lønstrukturkomitéen afsluttede i i juni 2023 sit arbejde og afrapporterede via en hovedrapport og en række baggrundsrapporter.

Læs kommissoriet (PDF)

Lønstrukturkomitéen

Lønstrukturkomitéen er blevet ledet af Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Udover formanden har komitéen bestået af en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Ekspertmedlemmer:

 • Mona Larsen (seniorforsker, VIVE)
 • Mette Ejrnæs (professor i økonomi, Københavns Universitet)
 • Lisbeth Pedersen (forsknings- og analysechef, VIVE)
 • Astrid Würtz Rasmussen (lektor i økonomi, Aarhus Universitet)
 • Lars Andersen (direktør og cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
 • Henrik Bach Mortensen (vicepræsident ALDE)

Medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter:

 • Morten Skov Christensen (fungerende formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • Rita Bundgaard (sektorformand, HK Stat)
 • Mona Striib (forbundsformand, FOA)
 • Grete Christensen (formand, Dansk Sygeplejeråd)
 • Claus Jensen (formand, Dansk Metal)
 • Lisbeth Lintz (formand, Akademikerne)
 • Jacob Holbraad (administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening)
 • Christian Liebing (direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
 • Michael Ziegler (formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg)
 • Heino Knudsen (formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg)