Spring over hovedmenu

Udredning af beskæftigelsesindsatsen

I 2013 blev der nedsat en ekspertgruppe til at udrede den aktive beskæftigelsesindsats. Udredningen var delt op i to faser. Første fase omfattede indsatsen for dagpengemodtagere og anden fase indsatsen for ikke arbejdsmarkedsparate. Udredningen blev afsluttet i marts 2015.

""

Om udredningen

En ekspertgruppen blev i 2013 nedsat med den opgave at udrede beskæftigelsesindsatsen og komme med anbefalinger til en ny og bedre beskæftigelsespolitik, der varigt løfter beskæftigelsen.

Samtidigt med ekspertgruppen blev der nedsat en partsgruppe, der var sammensat af arbejdsmarkedets parter og skulle rådgive den daværende regering samt afgive bemærkninger til ekspertgruppen.

Udredningen var delt op i to faser, hvor første fase omfattede indsatsen for dagpengemodtagere og blev afsluttet i februar 2014 med ekspertgruppens første rapport. Den anden rapport blev afsluttet i 2015 og omhandlede beskæftigelsesindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate, herunder kontanthjælpsmodtagere samt personer på sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering.

Afrapportering

Den 25. februar 2014 præsenterede ekspertgruppen den første rapport med anbefalinger til en ny indsats for arbejdsmarkedsparate ledige.

Ekspertgruppen præsenterede den 17. marts 2015 den anden rapport med anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, herunder kontanthjælpsmodtagere samt personer på sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering.

 

Læs første rapport fra ekspertgruppen om indsatsen for dagpengemodtagere Læs anden rapport fra ekspertgruppen om indsatsen for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Medlemmer af ekspertgruppen

Ekspertgruppen var sammensat af følgende medlemmer:

  • Carsten Koch, formand for Beskæftigelsesrådet (BER) og tidligere skatte- og sundhedsminister (formand)
  • Michael Rosholm, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og tidligere vismand
  • Per Kongshøj Madsen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, og formand for AE, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Aarhus Kommune og tidligere medlem af Arbejdsmarkedskommissionen