Spring over hovedmenu

Ydelseskommissionen

I december 2019 blev der nedsat en Ydelseskommission, som skulle gentænke kontanthjælpssystemet. I maj 2021 afleverede kommissionen sine anbefalinger til et enkelt og mere gennemskueligt kontanthjælpssystem, der både øger beskæftigelsen og skaber en rimelig og mere ensartet levestandard.

Om Ydelseskommissionen

I december 2019 blev der nedsat en Ydelseskommission, der skulle komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem.

Det har blandt andet været en bunden opgave for kommissionen at finde en afløser for kontanthjælpsloftet, uden at det bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang. Kommissionen har også skullet finde en balance mellem, at børn skal kunne vokse op under rimelige forhold, og at der skal være en gevinst for deres forældre ved at tage et arbejde.

I maj 2021 præsenterede Ydelseskommissionen sine anbefalinger om et enkelt og mere gennemskueligt kontanthjælpssystem med kun to satser og uden kontanthjælpsloft og 225-timersregel.

Afrapportering

Ydelseskommissionens samlede afrapportering bestod af en hovedrapport med kommissionens samlede anbefalinger, bilag til rapporten, syv faktaark samt et litteratursurvey. Dertil kommer en række debatindlæg, som Ydelseskommissionen har skrevet i forlængelse af præsentationen af anbefalingerne.     

Find materialet

Medlemmer

Torben Tranæs, professor og forskningsdirektør i VIVE, har været formand. 

Ud over formanden har Ydelseskommissionen bestået af fem personer med bredt sammensatte kompetencer på det social- og beskæftigelsespolitiske område. Det drejer sig om:

  • Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune
  • Jon Kvist, professor, Roskilde Universitet
  • Jytte Andersen, tidligere minister og tidligere medlem af Folketinget
  • Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef, VIVE
  • Mette Ejrnæs, professor i økonomi, Københavns Universitet