Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 21-09-2022

Første delrapport: Eksternt vikararbejde for sygeplejersker i det regionale sygehusvæsen

Beskæftigelsesministeriet har i september 2021 udgivet en analyse af forbruget af eksterne vikarer i kommuner og regioner både i sundhedsvæsenet og på ældreområdet.

Denne analyse er en delrapport af en samlet analyse af forbruget af eksterne vikarer i
kommuner og regioner på ældreområdet og i sundhedsvæsenet igangsat af den daværende S-regering, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (DR) i regi af aftalerne om kommunernes- og regionernes økonomi for 2023.

Denne delrapport (første del) har specifikt fokus på omfanget af og udgifterne til
eksterne sygeplejerskevikarer på hospitalerne. 

Første delrapport viser, at omkring 1.800 sygeplejersker arbejdede i private vikarbureauer (såkaldte eksterne vikarbureauer) i gennemsnit hver måned. Det svarer til 610 fuldtidspersoner i 2019. Heraf arbejdede ca. 630 sygeplejersker samtidig på et hospital, og ca. 600 sygeplejersker var udelukkende ansat i et eksternt vikarbureau.

Rapporten viser desuden, at regionernes samlede udgifter til eksterne vikarer inden for plejepersonale (sygeplejersker og SOSU-medarbejdere) i perioden 2017-2021 var på omkring 250 mio. kroner årligt.