Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 30-11-2011

Fakta om integration - Status og udvikling

Fakta om integration: Status og udvikling er en statistik publikation om integrationen af indvandrere og efterkommere i Danmark.

Publikationen indeholder oplysninger om antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark og belyser deres integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet ved at pege på de væsentligste tendenser over tid samt i forhold til køn, alder, udvalgte oprindelseslande mv.

Publikationens analyser bygger primært på de nyeste registerdata fra Danmarks Statistik, som Social- og Integrationsministeriet har adgang til via ministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik og via Statistikbanken i Danmarks Statistik. En række analyser bygger derudover på særkørsler fra Danmarks Statistik, hvor registerdata kombineres på nye måder.

Bemærk, at afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen, og at tallene i teksten ikke nødvendigvis er lig med tallene i publikationens tabeller og figurer.