Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 30-09-2011

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter - Satspuljemidler på integrationsområdet

Dette er den første publikation om Integrationsafdelingens satspuljemidler og samarbejdsprojekter. Formålet med publikationen er at skabe overblik over og synlighed om de mange gode projekter, der er med til at videreudvikle integrationsindsatsen – både lokalt og nationalt.

Via satspuljen er der årligt afsat midler til konkrete projekter for at styrke integrationen. Udmøntningen af disse midler sker i et tæt samarbejde med partierne bag satspuljen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne).

Integrationsafdelingens mål er at sikre et maksimalt udbytte af satspuljemidlerne og en høj kvalitet i samarbejdsprojekterne. I arbejdet med at nå dette mål har afdelingen iværksat en række nye initiativer, som omtales i denne publikation. Blandt andet har afdelingen fokus på en effektiv vidensdeling, både i det enkelte samarbejdsprojekt og på tværs, da vi kommer længst ved at bygge videre på hinandens gode erfaringer.

Integrationsafdelingens satspuljemidler er opdelt i fem indsatsområder: Beskæftigelse, Familie og sundhed, Demokrati og deltagelse, Skole og uddannelse samt By og bolig. I denne publikation beskrives de mål og udfordringer, som afdelingen arbejder med inden for hvert af de fem indsatsområder. Desuden er der et tilbageblik på igangsatte initiativer de sidste 1½ år samt et fremadrettet fokus på aktuelle initiativer og udfordringer. Gode eksempler præsenteres løbende igennem publikationen i form af cases indhentet fra afdelingens brede vifte af samarbejdspartnere.

Tak til alle jer, der har bidraget til denne publikation – og tak til alle afdelingens samarbejdspartnere, der hver dag gør en stor indsats for at styrke og videreudvikle integrationsindsatsen.