Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 25-11-2011

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Danske mænd og kvinder har forskellig tilknytning til arbejdsmarkedet. Eksempelvis har mænd højere beskæftigelses og erhvervsfrekvenser, mens kvinder oftere end mænd er på deltid. Kønsforskellene på det danske arbejdsmarked er under konstant forandring, og det ses bl.a., at mænd i forbindelse med lavkonjunkturen fik en højere ledighed end kvinder, og at de anvender en større del af forældreorloven, end de tidligere har gjort.

Denne rapport belyser nogle af forskellene i mænd og kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet.