Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 30-09-2011

Strategisk ledelse af mangfoldighed - En vej til bedre opgaveløsning

Vi har som topledere et særligt ansvar for at arbejde strategisk med mangfoldighed. Det betyder, at mangfoldighed bliver et middel til at forbedre vores opgaveløsning og ikke et mål i sig selv. Det er samtidig også vores ansvar, at der ikke blot er tale om ord og strategier, men at det fører til konkrete handlinger.

Denne pjece indeholder ledelseshistorier fra en række offentlige topledere. Hver især fortæller de deres personlige beretning om, hvorfor mangfoldighed er til gavn for deres organisation og kerneydelser. Desuden giver toplederne eksempler på, hvordan de hver især konkret arbejder med at øge og bruge mangfoldighed. Historierne viser, at mangfoldighed kan give bedre resultater, også på bundlinjen.

Vi håber, at ledelseshistorierne vil inspirere andre topledere m.fl. til at arbejde strategisk med mangfoldighedsledelse. Til gavn for netop deres organisation og ydelser.