Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 27-02-2012

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked – en opdatering af hovedtallene

I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og KD en aftale om førtidspensionsreformen og det rummelige arbejdsmarked. I den sammenhæng blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en redegørelse til Folketinget om udviklingen på det rummelige arbejdsmarked og på førtidspensionsområdet.

Der blev derfor udarbejdet en redegørelse i 2007, der bl.a. havde følgende hovedkonklusioner:

  • Antallet af personer visiteret til fleksjob er steget markant, uden at det har ført til færre tilkendelser af førtidspension end i 2001. Der er derved sket en væsentlig udvidelse af den samlede gruppe på fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension.
  • I 2006 var der samlet set 34.000 flere helårsmodtagere på de tre ordninger end skønnet ved reformen. Det dækker over 15.100 flere i fleksjob, 9.400 flere på ledighedsydelse og 4.400 flere på ny førtidspension samt 5.000 flere på førtidspension efter de gamle regler. Udgifterne til de 3 ydelser er 6,1 mia. kr. (07-pl) større end ventet.
  • Antallet af personer, der får tilkendt førtidspension på baggrund af psykiske lidelser, er steget markant. I 2006 skyldes 44 pct. af det samlede antal nytilkendelser psykiske lidelser. Andelen af personer med psykiske lidelser er især høj i gruppen af yngre førtidspensionister under 40 år.