Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 24-04-2014

Afrapportering på Danmarks opfyldelse af EU-ungegarantien

EU-beskæftigelsesministrene vedtog i februar 2013 den europæiske ungegaranti. Den europæiske ungegaranti skal sikre, at unge under 25 år modtager et tilbud af god kvalitet om beskæftigelse, fortsat uddannelse, en læreplads eller en praktikplads inden for fire måneder efter at være blevet ledig eller at have forladt en formel uddannelse.

Danmark opfylder allerede EU-ungegarantien, da unge i Danmark får et tilbud allerede efter tre måneders ledighed.

Beskæftigelsesministeriet har med bidrag for Undervisningsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Erhvervsstyrelsen, udarbejdet en afrapportering på Danmarks opfyldelse af EU-ungegarantien.

Afrapportering indeholder fakta om ungeledigheden i Danmark samt en beskrivelse af den beskæftigelses- og uddannelsesrettede ungeindsats i Danmark.