Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 25-02-2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Veje til job – en arbejdsmarkedsindsats.

Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistiske Folkeparti og Radikale Venstre) nedsatte i februar 2013 en ekspertgruppe, som fik til opgave at udrede den aktive beskæftigelsesindsats og komme med anbefalinger til en ny og bedre indsats, der varigt løfter beskæftigelsen. Denne rapport omhandler indsatsen for de forsikrede ledige.

Ekspertgruppen har formuleret en række principper, der skal være styrende for den fremtidige indsats og fremlægger på baggrund heraf 39 anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats for forsikrede ledige. Anbefalingerne skal også ses i lyset af den nye, kortere dagpengeperiode, der skærper behovet for en tidlig, aktiv og effektiv indsats.

Med anbefalingerne gøres der op med den nuværende standardiserede beskæftigelsesindsats, hvor alle ledige får samme indsats, og en række proceskrav er styrende for indsatsen.

Anbefalingerne bygger på en individuel tilgang til den enkelte ledige, større valgfrihed, øget ansvar og indflydelse på egen indsats samt et mere intensivt jobsøgningsforløb i starten af ledighedsperioden. Samtidig lægger ekspertgruppen op til et markant skift i indsatsen, hvor midlerne omprioriteres fra jobsøgnings- og CV-kurser og lignende aktiveringskurser til jobrettet uddannelse og uddannelse målrettet ledige med færrest kompetencer.

Anbefalingerne holder sig inden for den nuværende økonomiske ramme, hvor der årligt bruges ca. 2,3 mia. kr. til den aktive indsats for forsikrede ledige. Anbefalingerne vurderes på langt sigt at kunne øge den strukturelle beskæftigelse med 3.500 personer. Det svarer til, at den offentlige saldo styrkes med knap 1 mia. kr.

Fejl på side fem i den trykte rapport

I den trykte version af rapporten er der desværre en lille fejl på side 5 i oversigten over ekspertgruppens anbefalinger. Fejlen er rettet i pdf-filen, som det er muligt at downloade her fra siden.

Fejlen er: Anbefalingerne under afsnit C ”Styrket fokus på virksomhedernes behov” er ved en fejl også optrykt under afsnit D ”Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og proceskrav”.