Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 27-03-2014

ILO beretning 2013

Denne beretning giver et detaljeret indblik i emnerne på ILO’s 102. Internationale Arbejdskonference (Genève i maj/juni 2013). Beretningen gengiver i det væsentligste konferencens diskussioner og resultat.

Blandt konferencens hovedemner var:
•Generel debat om beskæftigelse og social sikring i en ny demografisk virkelighed.
•Generel debat om bæredygtig udvikling, anstændigt arbejde og grønne job.
•Opfølgning på social dialog i forhold til ILO's 2008-deklaration om social retfærdighed og fair globalisering.

Beretningen er udarbejdet med bidrag fra de deltagende regeringsdeltagere fra det relevante ressortministerium. Det understreges, at beretningen udgør et resume og ikke en udtømmende beskrivelse af konferencens forløb. Mere detaljerede oplysninger (referater m.v.) kan hentes på ILOs hjemmeside www.ilo.org.