Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 19-10-2015

ILO beretning 2015

Denne beretning giver et indblik i emnerne på ILO’s 104. Internationale Arbejdskonference (Genève i juni 2015). Beretningen gengiver i det væsentligste konferencens diskussioner og resultat.

Arbejdskonferencen var fokuseret på tre temaer:

  • Vedtagelse af en ny ILO-henstilling om overgangen fra uformel til formel økonomi.
  • Drøftelse af små og mellemstore virksomheder og om anstændig og produktiv jobskabelse.
  • Drøftelse af beskyttelsen i arbejdsforholdet.

Beretningen er udarbejdet med bidrag fra de deltagende regeringsdeltagere fra det relevante ressortministerium. Beretningen er et resume og ikke en udtømmende beskrivelse af konferencens forløb. Mere detaljerede oplysninger (referater m.v.) kan hentes på ILO’s hjemmeside www.ilo.org.