Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 01-12-2015

Udvikling i løn for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse, der ser på løn- og timeudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som har været på kontanthjælp i mindst 80 pct. af det foregående år, og som derefter kommer i beskæftigelse.

I Beskæftigelsesministeriets analyse følges tidligere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i to år efter afgang fra kontanthjælp til beskæftigelse. Det skal sikre, at eventuelle effekter fra bedre tilknytning til arbejdsmarked inddrages i resultaterne.

Analysen er baseret på 2.207 kontanthjælpsmodtagere mellem 30 og 60 år, som kom i beskæftigelse i første halvår 2011 efter at have været på kontanthjælp i mere end 80 procent af det forudgående år.

Analysens hovedkonklusioner
Hver anden af de kontanthjælpsmodtagere, som kommer i beskæftigelse, er fortsat i job året efter, og hver tredje er i beskæftigelse to år efter.

Kommer den langtidsledige kontanthjælpsmodtager på arbejdsmarkedet, viser analysen, at gevinsten stiger både efter et og to år i beskæftigelse. Et år efter, at de langtidsledige kontanthjælpsmodtagerne er kommet i job, stiger deres indkomst i gennemsnit med knap 1.600 kr. om måneden til 23.000 kr. Efter to år på arbejdsmarkedet er gennemsnitslønnen steget til over 24.000 kr.

Størstedelen af de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som kommer i beskæftigelse, oplever både en positiv udvikling i månedslønnen, timelønnen og antal arbejdstimer i løbet af de to første år i beskæftigelse.

Omkring hver anden af de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i arbejde, er forsat i beskæftigelse efter ét år, og hver tredje er fortsat i beskæftigelse efter to år.