Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 12-01-2016

Effektanalyse af virksomhedspraktik for voksne kontanthjælpsmodtagere

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt effekterne af virksomhedspraktik i forhold at få ledige kontanthjælpsmodtagere i job.

Som en del af den aktive beskæftigelsesindsats kan kontanthjælpsmodtagere blive tilbudt et praktikforløb hos enten en privat eller offentlig virksomhed.

Formålet med praktikforløbet er, at kontanthjælpsmodtagere kan få nye erfaringer samt faglige og sociale kompetencer, der kan forbedre deres muligheder for at komme i job.

Beskæftigelsesministeriet har derfor undersøgt effekterne af virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere over 29 år.

Analysens hovedkonklusioner
Effektanalysen viser, at virksomhedspraktik har positive effekter. Det betyder, at kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit kommer hurtigere i beskæftigelse, når de har været igennem et praktikforløb hos en virksomhed. Det gælder både hos private og offentlige virksomheder. Effekten af den private ordning er dog større end den offentlige.

Helt konkret fremgår det, at afgangsraten til beskæftigelse øges med knap 84 pct. efter et afsluttet praktikforløb i en privat virksomhed, mens et praktikforløb i en offentlig virksomhed øger afgangsraten med knap 65 pct. Til sammenligning øger andre aktiveringsindsatser i gennemsnit afgangsraten med knap 27 pct. efter et afsluttet forløb.

Den private ordning har også en positiv effekt på afgangen til beskæftigelse under selve praktikforløbet, og ikke kun når praktikforløbet er afsluttet, som det gør sig gældende for den offentlige ordning.

Analysen peger yderligere på, at effekten af at have deltaget i virksomhedspraktik i en offentlig virksomhed aftager hurtigere, end det gør i privat virksomhedspraktik.

Om virksomhedspraktik

 

En virksomhed kan tilbyde en praktikplads såfremt virksomheden opfylder et rimelighedskrav, der indebærer, at der er et rimeligt forhold mellem antallet ordinært ansatte og ansatte i løntilskud eller virksomhedspraktik.

Formålet med rimelighedskravet er at forhindre, at de virksomhedsrettede indsatser fortrænger beskæftigelsen af ordinært ansatte.

Et praktikforløb varer som udgangspunkt fire uger for kontanthjælpsmodtagere, der er jobparate, mens aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan være i virksomhedspraktik i op til 13 uger, dog med mulighed for forlængelse i op til 26 uger.

Under praktikperioden udbetaler kommunen kontanthjælp til kontanthjælpsmodtageren. Praktikforløbet medfører derfor ingen lønomkostninger for virksomheden.