Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 02-11-2016

ILO beretning 2016

Hvert år deltager Danmark med en trepartsdelegation ved ILO’s Internationale Arbejdskonference i Genève. Den 105. Internationale Arbejdskonference blev afholdt i Genève fra den 30. maj til den 10. juni 2016 under overskriften ”At bygge en fremtid med anstændigt arbejde”. Denne beretning giver et indblik i emnerne på ILO’s 105. Internationale Arbejdskonference. Beretningen gengiver i det væsentligste konferencens diskussioner og resultat.

Arbejdskonferencen var fokuseret på tre temaer:

  • Hvordan anstændigt arbejde sikres i globale leverandørkæder
  • Hvordan arbejdsmarkedet bringes på fode i krigs- og konfliktlignende situationer, ved naturkatastrofer mv.
  • Opfølgning på ILO’s Deklaration fra 2008 om social retfærdighed og fair globalisering.

Beretningen er et resume og ikke en udtømmende beskrivelse af konferencens forløb. Mere detaljerede oplysninger (referater m.v.) kan hentes på ILO’s hjemmeside www.ilo.org.