Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 01-07-2016

Rapport om kortlægning af pensionsreglerne på Færøerne, i Grønland og Danmark

Danmark, Færøerne og Grønland har hver sin lovgivning om pension, og en tilkendt pension kan som udgangspunkt ikke medtages ved flytning mellem rigsdelene.

Det er baggrunden for, at der i 2014 blev nedsat en arbejdsgruppe til at kortlægge de færøske, grønlandske og danske pensionsregler og afdække de hindringer, som måtte opstå ved flytning inden for rigsfællesskabet.

Den danske beskæftigelsesminister, den færøske socialminister og den grønlandske socialminister har netop modtaget arbejdsgruppens rapport, der beskriver de konstaterede hindringer, løsningsmuligheder og konsekvenser. Rapporten skal nu analyseres nærmere i de tre rigsdele.

Rapporten er første skridt til en eventuel løsning af nogle af de større hindringer, der er identificeret for mobiliteten inden for rigsfællesskabet.