Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 01-12-2017

Beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt, hvor meget kontanthjælpsmodtagere har arbejdet gennem en niårig periode.

En ny analyse viser, at mere end hver tredje i kontanthjælpssystemet ikke har haft et års sammenlagt beskæftigelse eller uddannelse indenfor de seneste ni år.

Analysen tager udgangspunkt i personer, der var i kontanthjælpssystemet i november 2016, og deres tilknytning til arbejdsmarkedet eller en uddannelse fra 2008 til 2016. Med tilknytning menes i denne analyse om personen samlet set har haft et års beskæftigelse eller uddannelse, selvom det kan være sammensat af flere kortere perioder. I analysen ses der ligeledes på, om personerne har været i beskæftigelse eller uddannelse i en sammenhængende periode på minimum et år på et eller andet tidspunkt i løbet af de ni år.

Analysens hovedkonklusioner: 

  • Der var knap 88.500 personer i kontanthjælpssystemet, og ud af disse havde 37 pct. eller godt 32.000 personer ikke haft sammenlagt ét års beskæftigelse eller uddannelse indenfor ni år.
  • For personer med dansk og vestlig oprindelse drejer det sig om 33 pct. og for personer med ikke-vestlig oprindelse om 50 pct.
  • Der er 33 pct. kvinder og 32 pct. mænd med dansk oprindelse, som ikke samlet set har minimum ét år i beskæftigelse eller uddannelse. For personer med ikke-vestlig oprindelse drejer det sig om 43 pct. af mændene og 56 pct. af kvinderne. For personer med vestlig oprindelse er andelen stort set identisk med personer af dansk oprindelse.
  • Af de knap 88.500 personer i kontanthjælpssystemet har knap 37.400 været i kontanthjælpssystemet i seks til ni år. Omkring 11.000 personer har en ikke-vestlig baggrund.